Orhuso konvencija

Konvencijos tikslas – apsaugoti kiekvieno žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje. Tai – unikalus susitarimas aplinkos srityje, susiejantis aplinkosaugą ir žmogaus teises, akcentuojantis mūsų pareigas ateities kartoms. Konvencija įtvirtina idėją, kad darnus vystymasis įmanomas tik dalyvaujant visoms suinteresuotoms grupėms. Pastangos sutelkiamos į visuomenės ir valdžios institucijų bendravimą demokratinėmis sąlygomis.

Orhuso konvencija įpareigoja kiekvieną valstybę užtikrinti tris visuomenės teises:
1. gauti informaciją apie aplinkos apsaugą;
2. dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus;
3. kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

Tarp sričių, apie kurias teikiama informacija, įvardinamos atmosferos, vandens, dirvožemio, kraštovaizdžio būklė, biologinė įvairovės, genetiškai modifikuotų organizmų klausimai ir kita.

Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos konvencija dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais buvo priimta 1998 m. birželio 25 d. ketvirtojoje Europos ministrų konferencijoje „Aplinka Europai“ Orhuso (Aarhus) mieste Danijoje, tad paprastai ir vadinama Orhuso konvencija. Ji įsigaliojo 2001 metais.

Išsami informacija ir Konvencijos tekstas

18.07.2024
Post image

KITOS NAUJIENOS
Miestiečių manifestas perskaitytas...
Pyktis ir protestas. Pokytis
Atraskite smagaus potyrio parodoje...